::: Home > Learning > NPM Publications > Publications Catalogue
Print Forward   Text size: SmallNormalLarge

Publications Catalogue

Keywords:
Total: 237 Results
Synthesis and Departure in Tradition: Painting, Calligraphy, and Dong Qichang (1555-1636)
Synthesis and Departure in Tradition: Painting, Calligraphy, and Dong Qichang (1555-1636)
Radiating Hues of Blue and White : Ming Dynasty Blue-and-White Porcelains in the National Palace Museum Collection
Radiating Hues of Blue and White : Ming Dynasty Blue-and-White Porcelains in the National Palace Museum Collection
 • Chief Editor: Tsai Mei-Fen, Weng Yu-Wen
 • ISBN: 978-957-562-747-8
 • Price: NT$1200
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
The Enduring Beauty of Celadon: A special Exhibition of Goryeo Celadons
The Enduring Beauty of Celadon: A special Exhibition of Goryeo Celadons
 • Chief Editor: Yu Pei-Chin, Wang Ming-Yen
 • Editor: Written by: Itoh Ikutaro and Katayama Mabi (monographs); artifact information: Zheng Yin-zhen, Wang Ming-yen, and Yu Pei-chin
 • Price: NT$1200
 • ISBN: 978-957-562-740-9
 • Price: NT$1200
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
Treasures from Across the Kunlun Mountains: Islamic Jades in the National Palace Museum Collection
Treasures from Across the Kunlun Mountains: Islamic Jades in the National Palace Museum Collection
 • Chief Editor: Teng Shu-ping
 • Editor: Written by: Teng Shu-ping, Liu Yu-chu, and Chen Tung-ho
 • ISBN: 978-957-562-745-4
 • Price: NT$1100
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
Sailing the High Seas: A Special Exhibition of Imari Porcelain Wares
Sailing the High Seas: A special Exhibition of Imari Porcelain Wares
 • Editor: Chief Editor: Weng Yu-Wen; Written by: Kobayashi Hitoshi (Introductions I–IV and special article), Degawa Tetsuro, Suzuta Yukio, Weng Yu-Wen, Huang Lan-Yin, and Xie Ming-Liang
 • ISBN: 978-957-562-742-3
 • Price: NT$1200
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
The Far-Reaching Fragrance of Tea - The Art and Culture of Tea in Asia
The Far-Reaching Fragrance of Tea - The Art and Culture of Tea in Asia
 • Editor: Edited by: Liao Bao-xu; Written by: Liao Bao-xu (Chapters 1 & 3 and appendix), Huang Yun-ju (Chapter 2), and Akanuma Taka
 • ISBN: 978-957-562-746-1
 • Price: NT$1200
 • Binding: hardcover
 • Written in: Chinese and English
Imprints of Buddhas: Buddhist Art in the National Palace Museum Collection
Imprints of Buddhas: Buddhist Art in the National Palace Museum Collection
 • Editor: Chief Editor: Lee Yu-min and Chung Tzu-yin; written by: Wang Chung-cheng, Chung Tzu-yin, Liu Guo-wei, Hu Ching-san, Tsai,Hsu-ching and Tseng Chi-kang
 • ISBN: 978-957-562-736-2
 • Price: NT$900
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
Boldness of Forms and Colors - Asian Textiles in the National Palace Museum Collection
Boldness of Forms and Colors - Asian Textiles in the National Palace Museum Collection
 • Editor: Chief Editor: Chueh Bi-fen; written by: Chueh Bi-fen and Tsai Hsu-ching
 • ISBN: 978-957-562-737-9
 • Price: NT$1100
 • Binding: hardcover
 • Languages: Chinese and English
Lang Shining New Media Art Exhibition
Lang Shining New Media Art Exhibition
 • Editor: Edited by: Fung Ming-Chu; executive editors: Lin Quo-Ping, Hsieh Jyun-Ke, and Yang Wan-Yu; written by: Hsieh Jyun-Ke, Cheng Wing-Cheong, Liu Yu-Jen, Francesco Vossilla, Zhang Zheng-Ying, Shao Zhi-Fei, Huang Wan-Hua, Lu Rong-Zhi, Huang Wen-Hao, Wang Shih-Wei, Liu Yu-Shu, and Li Pei-En; assistant editors: Zhang Wen-Ying, Huang Pin-Wen, Wu Sheng-Hong, and Lü Pei-Yu; Italian translator: Francesca Giannotta; and English translator: Donald E. Brix and Bao Jia-Qing
 • ISBN: 978-957-562-744-7
 • Price: NT$880
 • Binding: hardcover
 • Related network resources:
  1. Giuseppe Castiglione - Lang Shining New Media Art Exhibition(Italy)
  2. Giuseppe Castiglione - Lang Shining New Media Art Exhibition(Taipei)
90 YEARS OF COLLECTING: A SELECTION OF FINE WORKS OF ART ACQUIRED BY THE NATIONAL PALACE MUSEUM
90 Years of Collecting: A Selection of Fine Works of Art Acquired by the National Palace Museum
 • Editor: Edited by: Sung, Chao-Lin; written by: He, Yan-Chiuan, Wu, I-Ching, Wu, Sung-Feng, Lin, Tieng-Jen, Lin, Wan-Ru, Hou, Yi-Li, Zhang, Jia-Wei, Chang, Hua-Chih, Hsu, Wen-Mei, Hsu, Yuan-Ting, Chen, Yuh-Shiow, Chen, Chien-Chih, Chen, Chong-Fang, Chen, Jie-Jin, Chen, Hui-Hsia, Chen, Lung-Kuei, Tseng, Chi-Kang, Tung, Wen-E, Yen, Shu-Hwei, Liu, Yu-Jen, Liu, Fang-Ju, Liu, May-Ling, Liu, Guo-Wei, Tsai, Ching-Liang, Cheng, Wing-Cheong, Cheng, Shu-Fang, Lu, Sheue-Yann, Tann, and Yi-Ling; and translated by Huang, Si-Yu, Liao, Chu-Bin, Pan, Jun-Ting, Donald E. Brix, and Malcolm Rix.
 • ISBN: 978-957-562-743-0
 • Price: NT$1200
 • Binding: softcover
 • Languages: Chinese and English
  Related network resources: Exemplar of Heritage: Fan Kuan and His Influence in Chinese Painting
Previous Page  ‧123456789101112131415161718‧  Next Page
facebook
twitter
plurk
Previous Page  Home