พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

"ข้อมูลทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ โดยพิพิธภัณฑ์พระราชวัง แห่งชาติไต้หวัน"
เลขที่221ถนนจื้อซ่านหลู่ตอนที่สอง เขตซื่อหลิน เมืองไทเป 111001
886-2-2881-2021  886-2-6610-3600

อีเมล์:service01@npm.gov.tw