選單圖示選單圖示

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

:::นับจำนวนของสะสมที่ยังคงเหลืออยู่

สิ่งของทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ย้ายไปมาเป็นจำนวนหลายครั้งแล้ว แล้วก็ได้ทำการตรวจเช็คจำนวนชิ้นมาหลายครั้งแล้ว นับจำนวนชิ้นเป็นครั้งแรกคือเมื่อหลังจากตอนที่ราชวงศ์ชิงจักรพรรดิฟู่หยีออกจากวัง คณะกรรมการในสมัยราชวงศ์ชิงรับจัดการเก็บพระราชวังมาต่อ ได้นับจำนวนชิ้นส่วนอย่างละเอียดและอย่างระมัดระวัง จากนั้น สิ่งของทางวัฒนธรรมได้นำส่งไปที่เซี่ยงไฮ้ทางภาคใต้ของเมืองจีน เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่22(ปีค.ศ 1933) หลังจากคุณหม่าเฮินได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำคนใหม่ในพิพิธภัณฑ์ ได้ทำการนับจำนวนชิ้นอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลย รับทำหน้าที่นับจำนวนชิ้นส่วนตลอดมาจนถึงปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่26(ปีค.ศ1937) เดือนมิถุนายนถึงได้เสร็จสิ้น ในครั้งนี้ที่นับจำนวนสิ่งของทางวัฒนธรรมที่ตีพิมพ์เป็นฉบับๆได้เก็บไว้ที่เซี่ยงไฮ้นั้นสำคัญมากที่สุด จึงกลายเป็นฉบับดั้งเดิมสำหรับจำนวนสิ่งของทางวัฒนธรรมที่ขนส่งมาทางภาคใต้ที่ในวันข้างหน้า จะได้เก็บมาใช้เป็นหลักฐานในการค้นหาชื่อสิ่งของ ค้นหาจำนวนและค้นหาสภาพสิ่งของทางวัฒนธรรม

 

เนื่องจากหลังจากที่สิ่งของทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์สองแห่งนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ไต้หวัน ในระยะเวลาที่เก็บไว้ที่ไทจงหวู้ฟงเป่ยโกวโดยได้เก็บไว้อย่างปลอดภัย ปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่40(ปีค.ศ1951) เดือนมิถุนายนจัดตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจเช็คสิ่งของทางวัฒนธรรม ที่เก็บไว้ในไต้หวัน ว่าจ้างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นกรรมการ เพื่อทำการเรียงลำดับหมายเลขกล่องใหม่ ตรวจเช็คสิ่งของทางวัฒนธรรมในกล่องเป็นบางส่วน ทำงานนี้จนถึงปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่43(ปีค.ศ1954) ถึงได้เสร็จสิ้น ในครั้งนี้ที่ตรวจเช็คไปก็ได้ตีพิมพ์「ฉบับที่ได้ตรวจเช็คไปแล้ว」เป็นหนึ่งชุด จึงกลายมาเป็นฉบับการตรวจเช็คดั้งเดิมของสิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่เก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ไต้หวัน ของทั้งสองแห่งนี้

 

เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่78 (ปีค.ศ1989) กู้กงได้รับเชิญกระทรวงการบริหารประเทศออกมาเผชิญหน้า โดยให้คณะกรรมการฝ่ายการดูแลของทางพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวันมาเป็นเจ้าภาพ ได้ว่าจ้างนักวิชาการทางสังคมและผู้เชี่ยวชาญสี่สิบกว่าคน มาก่อตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกกรรมการแบบเล็กๆเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ ทำการตรวจเช็คจำนวนชิ้นและตรวจสอบ สิ่งของทางวัฒนธรรมที่เก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด เวลาผ่านไปสองปีกว่าๆ จนมาถึงปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่80(ปีค.ศ1991) เดือนพฤษภาคมถึงได้ทำเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ตรวจเช็คจำนวนชิ้นในครั้งนี้และในครั้งก่อนห่างกันสามสิบห้าปี ดังนั้นจึงได้ถือโอกาสนี้ นำสิ่งของทางวัฒนธรรมที่เก็บสะสมมาโดยได้ติดหมายเลขเข้าสู่ระบบจนทำเสร็จสมบูรณ์ สิ่งของทางวัฒนธรรมมีติดบัตรถ่ายเป็นรูปภาพ แล้วก็ทำความเข้าใจกับสภาพสิ่งของทางวัฒนธรรมที่เก็บรักษา เพื่อให้การดูแลของเก่ามีความหมายที่ดียิ่งขึ้น

 

เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่90(ปีค.ศ2001)เป็นต้นมา เป็นเพราะว่าแต่ละปีมานี้ สิ่งของทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอด พิพิธภัณฑ์เองนอกจากใช้วิธีการตรวจเช็คในบางส่วนในบางเวลา และทำการตรวจเช็คสำรวจสิ่งของทางวัฒนธรรมที่สะสมมาให้ทั่วถึง ยังได้ทำการเข้าสู่ระบบการดูแลของสะสมและปฏิบัติอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่97(ปีค.ศ2008) วันที่ 6 ตุลาคม เริ่มจัดการเช็คจำนวนสิ่งของทางวัฒนธรรมของสะสมในพิพิธภัณฑ์ จนถึงปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่101(ปีค.ศ2012) วันที่ 27 เมษายนถึงได้เสร็จสิ้น เป็นเวลาทั้งหมดสามปีกับอีกเจ็ดเดือน ถึงได้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น

 

(ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ เดือนกันยายน ปีค.ศ2016)

  • เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่105(ปีค.ศ2016) เดือนสิงหาคม ผู้นำในพิพิธภัณฑ์คุณหลินเจิ้นหยี ได้เช็คตรวจสิ่งของทางวัฒนธรรมในบางส่วนที่จุดรวมหนังสือและข้อมูล

    เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่105(ปีค.ศ2016) เดือนสิงหาคม ผู้นำในพิพิธภัณฑ์คุณหลินเจิ้นหยี ได้เช็คตรวจสิ่งของทางวัฒนธรรมในบางส่วนที่จุดรวมหนังสือและข้อมูล

  • ราชวงศ์ชิง รวมหนังสือในสี่โกดัง

    ราชวงศ์ชิง รวมหนังสือในสี่โกดัง