Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

Bản quyền sở hữu của Viện bảo tàng Quốc lập Cố Cung
Số 221, đường Zhishan đoạn số 2, khu Shilin, thành phố Đài Bắc
886-2-2881-2021  886-2-6610-3600

Email:service01@npm.gov.tw