選單圖示選單圖示

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

:::ข้อควรต้องทราบในการเข้าชม

*อุณหภูมิในห้องแสดงงานนิทรรศการตลอดทั้งปีจะคงอยู่ที่22องศาเซลเซียสและอยู่ในระหว่าง±2องศา
ขึ้นอยู่กับการต้องการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรม สถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เครื่องปรับอากาศในห้องอุณหภูมิจะคงอยู่ที่ระหว่าง20องศาเซลเซียสถึง24องศาเซลเซียส เตือนท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมควรระวังในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้องและนอกห้องที่แตกต่างกัน

ข้อควรต้องทราบในการเข้าชมสถานที่จัดแแสดงงานนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ

วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2013 ได้รับการอนุมัติดำเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 คณะปรับปรุงตัวหนังสือไต้หวันหมายเลขที่1050001453 แก้ไขปรับปรุงจุดข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองและข้อที่ห้า
วันที่และเดือนค.ศ. 2016 ปรับปรุงแก้ไขจุดข้อที่ห้าและข้อที่หก

1. พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (เรียกย่อๆว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้) เพื่อป้องกันรักษาสิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมในสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการและคุณภาพในการเข้าชม จึงได้กำหนดข้อควรต้องทราบนี้ขึ้นม
2. กลุ่มที่มีสิบคนขึ้นไปต้องการซื้อตั๋วเข้าชมแบบเป็นกลุ่มเข้าไปเยี่ยมชม ควรต้องทำตามข้อกำหนดในการยืมชุดระบบนำเที่ยวด้วยเสียงภาษา ห้อยแขวนเครื่องนำเที่ยวเสียงภาษาถึงจะได้มีสิทธิ์เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้มาตรการการควบคุมฝูงชน กรุณานัดหมายอุปกรณ์เครื่องเสียงภาษาแบบเป็นกลุ่มก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชม
3. เมื่อผู้คนเยอะแออัด กรุณาปรับเส้นทางการเข้าชมให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักการเดินทาง
4. ในกรณีพบเจอพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภัยจากธรรมชาติหรืออื่นๆ เมื่อประกาศหยุดทำงาน จะปิดทำการชั่วคราว สถานที่เข้าชมถ้าพบเจอกรณีการเปลี่ยนแสดงงานนิทรรศการ ปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ใหม่หรือมีอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการในบางพื้นที่
5. สถานที่จัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนถ่ายรูปภาพได้โดยภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ใช้แฟลช ไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมแสง ขาตั้งกล้อง เครื่องถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพและอื่นๆ สิ่งของที่ห้ามถ่ายจะมีเครื่องหมายระบุต้องห้าม
เมื่อถ่ายรูปภาพ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทางเดินเพื่อรักษาความปลอดภัยและสิทธิการเข้าชมของผู้ชมคนอื่น
ถ้าถ่ายรูปภาพไปเพื่อใช้ไปในทางธุรกิจค้าขายหรือผู้ที่มีความต้องการโดยพิเศษ ควรสมัครขออนุญาตก่อน
6. เข้าไปในสถานที่จัดแสดงนิทรรศการควรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อควรที่ต้องทราบนี้ และต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานบริการที่ให้คำแนะนำ ถ้าปฏิบัติผิดตามข้อต่อไปนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องให้คำชี้แนะ หยุดการกระทำ ห้ามไม่ให้เข้าชมหรือสั่งให้ออกจากตัวอาคาร :

(1) ห้ามพกพาสิ่งของต้องห้ามทุกชนิดและสิ่งของอันตราย เช่นอาหาร ของเหลว กระป๋องและขวดเป็นต้นห้ามนำเข้าไปในสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการ
(2) ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่ไม่ได้เช่าใช้ระบบนำเที่ยวด้วยเสียงภาษาห้ามอธิบายและดำเนินการนำเที่ยวอื่นๆ เพื่อรักษาความสงบในสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการ
(3) ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อที่ห้าแล้วถ่ายรูปภาพ
(4) เมื่อเข้าชมกรุณาพูดคุยด้วยเสียงเบาๆ ห้ามพูดหัวเราะเสียงดัง หรือมีพฤติกรรมทำให้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยกัน
(5) กรุณาอย่าไล่จับล้อเล่นกัน ห้ามกินอาหาร ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนอนบนเก้าอี้ ห้ามนั่งลงบนพื้น ห้ามถอดรองเท้าและห้ามทิ้งเศษกระดาษและขยะ
(6) กรุณาอย่าพกพาสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสุนัขนำทาง) วัตถุขนาดใหญ่และของเล่นเข้ามาเยี่ยมชม
(7) โปรดใส่ชุดให้เรียบร้อย ห้ามใส่ชุดโป๊ที่ไม่สุภาพ
(8) โปรดนำกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสัมภาระ (สิ่งของติดตัวขนาดใหญ่เกินกระดาษเอสี่) เป็นต้นไปฝากไว้ที่จุดรับฝากสิ่งของ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้วย
(9) อย่างอื่นที่ผ่านการตรวจสอบจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วแน่ใจว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสิ่งของที่จัดแสดงหรือส่งผลกระทบต่อระเบียบในการเข้าชม

 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเสียงนำเที่ยวสำหรับผู้ที่นัดหมายไว้กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.2009 แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2014)

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2013เป็นต้นไป กลุ่มที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จำเป็นต้องไปในเว็บไซต์นัดหมายเครื่องเสียงนำเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อน บริษัทนำเที่ยวและผู้นำเที่ยว กรุณาใช้ระบบการนัดหมายเครื่องเสียงแบบเป็นกลุ่มในเว็บไซต์ก่อน(ภาษาจีน) เปิดให้บริการนัดหมายทุกๆเดือนในวันที่ 20 เวลา 10 นาฬิกา ถ้าวันที่ 20 เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเป็นวันหยุดติดต่อกันจะขยายเวลาให้ไปจนถึงวันทำการในวันถัดไป ระบบเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนยังคงเป็นไปตามในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ประกาศไว้เป็นหลัก ผู้คนทั่วไปที่จะทำการนัดหมาย กรุณาโทรติดต่อสายให้บริการ : 886-2-2883-3172 、886-2-2883-3277 、886-2-2883-3200
 2. เวลาเปิดให้บริการนัดหมายในเว็บไซต์:เปิดตลอดทั้งวันไม่มีเวลาจำกัด
  ช่วงเวลานัดหมาย:
  ตอนเช้าเวลา 08:30~10:00、10:00~11:30、11:30~13:00
  ตอนเย็นเวลา 13:00~15:00、15:00~16:30、16:30~18:00
 3. จองในวันถัดไป รับทำการถึงเวลา 15 นาฬิกาของวันนั้น ต้องการยกเลิกการนัดหมาย กรุณาจัดการก่อนเที่ยง 12 นาฬิกาของเวลาสองวันก่อนที่จะเข้าชม
 4. แต่ละช่วงเวลาที่นัดหมายรับทำการจองได้จำนวนคนมากที่สุด 2,500 คน จำนวนคนจองครบจะหยุดทำการนัดหมาย กลุ่มที่ไม่แขวนเครื่องเสียงจะไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชม
 5. ช่วงเวลาคนจองครบจำนวนคน กลุ่มที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จำเป็นต้องต่อแถวรอคิว รอให้กลุ่มที่เข้าชมในงานนิทรรศการคืนเครื่องเสียงแล้วถึงจะได้เข้าไปเยี่ยมชมกันเป็นแถวๆ
 6. กลุ่มที่นัดหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซื้อตั๋วมีเวลาจำกัด ควรซื้อก่อนหรือหลังนัดหมาย20นาที เกินเวลาจะไม่รอ จากนั้นจะเปลี่ยนให้กลุ่มไม่ได้นัดหมายเอาไว้ที่รอเข้าแถวต่อคิวอยู่ตามลำดับมาแทนก่อน
 7. กลุ่มที่มาเยี่ยมชมในทุกๆวันนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอด โปรดทำการนัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าและควบคุมเวลาที่เข้าชมให้เหมาะสม บริษัทนำเที่ยวที่เป็นบริษัทเดียวกันมีสามกลุ่มขึ้นไปที่นัดหมายเอาไว้แล้ว (รวมเป็นสามกลุ่ม)ไม่มาในพิพิธภัณฑ์ แล้วก็ไม่ทำการยกเลิก จะหยุดสิทธิการนัดหมาย ไม่ให้นัดหมายอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือน
 8. ใช้เครื่องเสียงนำเที่ยวแบบเป็นกลุ่มต้องยืมเป็นกลุ่มและคืนเป็นกลุ่ม
 9. ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และมาตรการการแก้ไขปรับเปลี่ยนคุณภาพในการเข้าเยี่ยมชม ขอความกรุณาให้ความร่วมมือด้วย จึงขออภัยมาณ.ที่นี้ด้วยที่ทำให้ไม่สะดวก

 

จุดประเด็นสำคัญในการรับฝากสิ่งของ

 1. กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ถ่ายรูป หมวก เสื้อและกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่รับฝากได้ (ทรัพย์สินเงินทองไม่รับฝาก)
 2. ตู้รับฝากในอาคารหลักใช้ได้ฟรีโดยใช้วิธีการหยอดเหรียญ กรุณาเตรียมเงิน 10 เหรียญไต้หวันด้วย คืนเงินให้เมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย รับฝากสิ่งของแบบเป็นกลุ่มจะได้รับป้ายหมายเลขอันเดียว และจะต้องมารับไปทีเดียวกัน
 3. รถเข็น รถเข็นเด็กเล็กยืมใช้ได้ฟรี
 4. ในแต่ละวันหลังจากที่ปิดให้บริการแล้ว ถ้ามีนักท่องเที่ยวไม่มารับของฝากคืนในเวลาที่เกินเวลารับฝาก ทางพิพิธภัณฑ์จะช่วยเก็บรักษาไว้ชั่วคราว หลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปจะส่งไปที่สถานีตำรวจซื่อหลินจัดการต่อไป