選單圖示選單圖示

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

:::เขตบริเวณสวนและหอพิพิธภัณฑ์

เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่54(ปีค.ศ1965) เดือนสิงหาคม ไทเปว่ายซวงซีพิพิธภัณฑ์ใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คให้นามมาเป็น「พิพิธภัณฑ์จงซาน」 ข้างหน้าประตูมีป้ายที่ระลึกไว้ให้กับซุนยัตเซ็น ในปีเดียวกัน เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน เปิดทำพิธีเป็นทางการ

 

อาคารหลักมีตัวอาคารเป็นแบบพระราชวังเมืองจีน เป็นตึกสูงสี่ชั้น หลังคารูปทรงโค้งเป็นชั้นๆ ตัวอาคารอลังการและสวยงดงาม กระเบื้องสีเขียวเสาหลักสีเหลือง จากนั้นเมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่56(ปีค.ศ1967) และปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่58(ปีค.ศ1969)ได้ขยายตัวอาคารไปสองครั้ง แล้วก็เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่74(ปีค.ศ1985) ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมจัดวางแผนสถานที่จัดงานนิทรรศการขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันนี้เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่93 เดือนกรกฎาคม(ปีค.ศ2004) ได้ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่96(ปีค.ศ2007) เดือนธันวาคมซ่อมแซมเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการจัดงานนิทรรศการ ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง ชั้นที่สามเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานนิทรรศการ ชั้นที่สี่เป็น「ห้องโถงซานซี」ที่นั่งดื่มน้ำชาและพักผ่อนหย่อนใจ  

 

ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้าย「สวนจื้อซ่าน」เริ่มการก่อสร้างเมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่73(ปีค.ศ1984) ในสวนผสมผสานด้วยความคิดสวนดอกไม้ของคนจีนในสมัยเก่าแก่ ชั้นระเบียงเข้าไปอยู่ในภาพวาด หินแต่ละก้อนมีจิตใจ สะพานเล็กๆมีน้ำไหลผ่าน ลำธารไหลเป็นเส้นโค้ง แสดงออกมาเป็นวิธิชีวิตที่เรียบง่ายและสบาย เสาของศาลาแกะสลักและประดิษฐ์ด้วยตัวอักษรจีนเก่าแก่ที่งดงามเหมือนเทวดาบนฟ้า ทำให้อยากมาท่องเที่ยวชื่นชมสถานที่อันงดงามแห่งนี้

 

ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ทางด้านขวา「สวนจื้อเต๋อ」สถานที่กว้างสร้างเป็นสวนเปิดให้ชม ในสวนมีสะพานโค้งมีลำธารมีหญ้า มีศาลาเล็กให้นั่งชื่นชม ในตอนดึกทุกครั้งของช่วงฤดูฝนอากาศเย็นสดชื่น มีกลิ่นหอมของดอกไม้ให้ชวนชื่น รับลมเย็นๆ ยิ่งทำให้อยากเป็นเทวดาในฝัน อยากอยู่นานๆอย่างนี้ตลอดไป

 

สิ่งที่ต้องพูดเพิ่มเติมก็คือ เมื่อปีสาธารณรัฐไต้หวันปีที่72(ปีค.ศ1983) เดือนพฤษภาคม ครอบครัวของคุณจางต้าเชียนได้นำ「หอโม๋เย่จิง」ที่คุณจางต้าเชียนยังมีชีวิตอยู่ที่เคยอาศัยมาก่อน บริจาคให้กับกู้กงไปดูแล เพราะฉนั้นกู้กงจึงได้จัดตั้ง「หอที่ระลึกคุณจางต้าเชียน」ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนได้สมัครเข้ามาเยี่ยมชม ใกล้ๆหอคือซวงซีมีศาลานั่งพัก เป็นธรรมชาติมีเสียงนกเสียงสัตว์ร้อง ที่ซูจายมีหุ่นขี้ผึ้งของคุณจาง ยิ่งทำให้มีความรู้สึกที่สวยหรู

 • สวนจื้อซ่าน ศาลาหลานถิง

  สวนจื้อซ่าน ศาลาหลานถิง

 • สวนจื้อซ่าน สะพานข้ามลำธาร

  สวนจื้อซ่าน สะพานข้ามลำธาร

 • สวนจื้อซ่าน ซีจือซูเปลี่ยนโกงรูปปั้นห่าน像

  สวนจื้อซ่าน ซีจือซูเปลี่ยนโกงรูปปั้นห่าน

 • สวนจื้อซ่าน สระมังกร

  สวนจื้อซ่าน สระมังกร