選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Giới thiệu về Viện trưởng

Giám đốc Ngô Mật Sát
Giám đốc Ngô Mật Sát

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Đại học Khoa Lịch sử - Đại học Quốc gia Đài Loan (10/1974~06/1978)
  • Thạc sĩ nghiên cứu Khoa học Nhân văn - Đại học Tokyo Nhật Bản (04/1985~03/1987)
  • Hoàn thành chương trình Tiến sĩ nghiên cứu Khoa học Nhân văn - Đại học Tokyo Nhật Bản (03/1987~03/1990)

 

Kinh nghiệm công tác:

  • Ủy viên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Văn hóa - Viện hành chính, kiêm Chủ nhiệm văn phòng Khu vực miền Trung (2002~05/2004)
  • Giáo sư Khoa Lịch sử - Đại học Quốc gia Đài Loan (08/2006~)
  • Chủ nhiệm Hội đồng trù bị Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan (12/2006~03/2007), Giám đốc nhiệm
  • nhiệm kỳ đầu tiên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan (03/2007~07/2008)
  • Đồng chủ nhiệm Hội đồng trù bị - Bảo tàng Văn học Quốc gia Đài Loan (02/2008~07/2008)
  • Chủ nhiệm Khoa Văn học Đài Loan - Đại học Quốc gia Thành Công (08/2009~02/2010)
  • Giám đốc Bảo tàng Sử học Quốc gia (05/2016~02/2019)