選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Cổ vật tồn cũ và thêm mới

Viện chúng tôi lưu giữ chủ yếu là các văn vật Trung Hoa, cổ vật đa dạng và tinh xảo, dần được biết đến là kho báu văn hóa của Trung Hoa.

 

Những cổ vật sau khi được vận chuyển đến Đài Loan được tạm giữ tại Bắc Câu (Beigou), Vụ Phong (Wufeng), Đài Trung (Taizhong), cho đến năm 54 Dân quốc (tức năm 1965) hai viện bảo tàng sát nhập thì mở cửa triển lãm viện bảo tàng mới ở Song Khê (Shuangxi), Sỹ Lâm (Shilin), Đài Bắc (Taibei). Về số lượng cổ vật từ hai bảo tàng chuyển đến Đài Loan, tính riêng bảo tàng Cố Cung đã có 46.100 đồ vật, 5.526 bức thư pháp và tranh vẽ, tài liệu sách vở có 545.797 cuốn; còn bảo tàng Trung Ương thì có 11.047 đồ vật, 477 tranh và thư pháp, 38 cuốn sách, tổng cộng là 608.985 cổ vật. Xét về số lượng, hoàn toàn có thể nói đây là tài sản văn hóa lớn nhất của dân tộc Trung Hoa.

 

Trong số những cổ vật mà viện bảo tàng Cố Cung hiện đang lưu giữ, ngoài những cổ vật từ hai viện bảo tàng nói trên, còn có một bộ phận cổ vật mới thêm vào sau đó. Các phương thức thêm mới bao gồm thu nhận cổ vật do các cơ quan khác chuyển giao cho bảo tàng, quyên góp và thu mua từ bên ngoài, vv…; trong đó nhận tặng và thu mua là phương thức chủ yếu.

 

Từ trước khi sang đến Đài Loan thì hai viện bảo tàng Cố Cung và Trung Ương đều đã có nhiều cổ vật thêm mới, ví dụ như vào năm 23 Dân quốc (1934), bảo tàng Cố Cung đã thu mua dụng cụ đo bằng đồng khai quật được ở Chenggouyi thuộc huyện Định Tây – Cam Túc (Trung Quốc) ; sau khi kháng chiến kết thúc thắng lợi, bảo tàng thu nhận đồ sứ do thân quyến của chuyên gia đồ sứ cổ Quách Bảo Xương quyên tặng, và thu nhận đồ đồng thời Thương - Chu do ông Werner Jannings người Đức quyên tặng. Viện bảo tàng Trung Ương cũng lần lượt thu mua các cổ vật như đồng thau quý (shanzhai) của nhà họ Lưu, bảo kiếm nhà họ Dư, đồ đồng nhà họ Dung,… đây đều là những bảo vật quý hiếm và vô giá.

 

Sau khi xây dựng viện bảo tàng tại Đài Loan, công tác bổ sung cổ vật vẫn được tiến hành không ngừng nghỉ. Năm 58 Dân quốc (tức năm 1969), “Biện pháp thu thập cổ vật Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung” được thực thi đã tích cực thúc đẩy công tác mở rộng và bổ sung cổ vật, thông qua các phương thức như kêu gọi sự quyên tặng đóng góp công hoặc tư từ quần chúng, mua lại, thu nhận lưu giữ cổ vật từ bên ngoài gửi vào, vv… Những phương thức này giúp bảo tàng đạt được mục tiêu tăng thêm số lượng cổ vật, kết quả thu hoạch rất khả quan. Từ năm 56 Dân quốc (1967) cho đến tháng 12 năm 101 Dân quốc (2012), Viện đã thu thập thêm được nhiều đồ vật, thư pháp, tranh, sách…, trong đó số lượng cổ vật do các cơ quan khác chuyển giao là 23.253 chiếc, nhận tặng 45.606 chiếc, thu mua 16.246 chiếc, tổng cộng 85.105 cổ vật, có đóng góp vô cùng to lớn vào việc làm phong phú thêm cổ vật lưu giữ và nội dung trưng bày.

 

Đặc biệt đáng quý là, trong số những cổ vật thu thập được này có không ít là cổ vật quý giá, ví dụ như đồ gia dụng gỗ tử đàn của Cung Vương phủ đời Thanh, thư pháp của Trần Bác đời Bắc Tống, tập thơ Hoàng Châu Hàn Thực của Tô Thức đời Bắc Tống, đàn cổ Xuân Lôi đời Đường, chuông Tử Phạm thời Xuân Thu, tượng Phật vàng đồng sau thời Bắc Ngụy, tập sách ngọc Đường Huyền Tông, tập sách Chu Hi thời Nam Tống, tranh tường Bồ Tát của phương Bắc cổ, bức tranh “Lư Sơn” của họa sĩ Trương Đại Thiên thời cận đại; và một số lượng lớn đồ ngọc, đồ gốm, đồ đồng thời Thương - Chu, và các tác phẩm hội họa của các họa sĩ nổi tiếng từ đời vua Gia Khánh đời Thanh cho đến thời cận đại… Những tác phẩm này đều góp phần bổ sung những thiếu sót trước đó của bảo tàng Cố Cung.