選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Phân loại cổ vật

Loại hình và số lượng cổ vật

Cổ vật mà viện bảo tàng Cố Cung lưu giữ không chỉ có số lượng khổng lồ mà loại hình còn vô cùng phong phú, có thể phân thành các loại: đồ đồng, đồ sứ, đồ ngọc, đồ sơn, đồ tráng men, đồ điêu khắc, đồ dùng trong thư phòng, đồ in dập, tiền tệ, hội họa, thư pháp, tranh chữ, lụa thêu, quạt gấp, sách quý, các tài liệu từ Cố Cung triều Thanh, các cổ vật văn tự Mãn – Mông – Tạng, và cả các loại dụng cụ làm phép, đồ trang sức, bình đựng thuốc hít, vv…, tổng thống kê cho đến nay như sau:

Đồ đồng – 6,240 chiếc
Hội họa-6,697 chiếc
Đồ sứ-25,592 chiếc
Thư pháp-3,728 bức
Đồ ngọc-13,478 chiếc
Tranh chữ-495 bức
Đồ sơn-773 chiếc
Lụa thêu-308 tấm
Đồ tráng men-2,520 chiếc
Quạt gấp-1,882 chiếc
Đồ điêu khắc-666 tác phẩm
Bản in dập-898 chiếc
Đồ dùng trong thư phòng-2,379 chiếc
Sách quý-216,507quyển
Tiền tệ-6,953
Tài liệu-395,551 quyển
Các hạng mục hỗn tạp-12,495 chiếc
Đồ dệt-1,573 chiếc

Tổng số trên đây là 698,735 cổ vật, đây là toàn bộ số cổ vật lưu giữ trong cả bảo tàng tính đến tháng 10 năm 108 Dân quốc (2019).