選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Kiểm kê cổ vật

Cổ vật trong bảo tàng Cố Cung đã được chuyển dịch nhiều lần, cũng qua nhiều lần kiểm kê. Lần kiểm kê sớm nhất là sau khi vua Phổ Nghi triều đình nhà Thanh xuất cung, Ban Tiếp quản lý di sản nhà Thanh đã tiếp quản các cổ vật trong cung và tiến hành kiểm kê kỹ lưỡng. Sau đó, các cổ vật được vận chuyển về phía Nam và cất giữ ở Thượng Hải, đến năm 22 Dân quốc (1933), sau khi viện trưởng mới Mã Hoành nhậm chức lại tiến hành một đợt kiểm kê triệt để, công việc kiểm kê được tiếp diễn cho đến tháng 6 năm 26 Dân quốc (1937) thì kết thúc. Số liệu cổ vật cất giữ ở Thượng Hải được thống kê lần này vô cùng quan trọng, trở thành số liệu kiểm kê chính thống giai đoạn này và là căn cứ kiểm tra tên, số lượng và tình trạng của cổ vật sau này.

 

Sau khi cổ vật của hai bảo tàng được chuyển đến Đài Loan và trong thời gian cổ vật được lưu giữ ở Bắc Câu (Beigou), Vụ Phong (Wufeng), Đài Trung (Taizhong), vào tháng 6 năm 40 Dân quốc (1951) đã thành lập Ban kiểm kê cổ vật, thành viên là các học giả và chuyên gia, làm nhiệm vụ chỉnh lý lại số hiệu thùng kiện và kiểm kê chọn lọc cổ vật trong các kiện, công việc được tiến hành cho đến năm 43 Dân quốc (1954) mới kết thúc. Lần kiểm kê này cũng biên ra một bộ “Danh sách kiểm kê” và trở thành danh sách bản gốc các cổ vật được chuyển đến và lưu giữ tại Đài Loan.

 

Năm 78 Dân quốc (1989), bảo tàng Cố Cung đã mời Viện hành chính vào cuộc, đơn vị phụ trách là Ban quản lý viện bảo tàng Cố Cung, tuyển dụng hơn 40 học giả và chuyên gia xã hội học, thành lập các nhóm điều hành và thực hiện kiểm kê các cổ vật trong toàn bảo tàng, thời gian kéo dài hơn 2 năm, cho đến tháng 5 năm 80 Dân quốc (1991) mới hoàn thành. Lần kiểm kê này cách lần trước đó 35 năm, vậy nên cũng nhân dịp này hoàn thành công tác đánh số hiệu, đánh thẻ, chụp ảnh, quay phim các cổ vật lưu giữ trong bảo tàng, đồng thời cũng nắm rõ được tình trạng bảo tồn cổ vật, việc này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với công tác quản lý cổ vật.

 

Từ năm 90 Dân quốc (2001), do số lượng cổ vật tăng thêm theo thời gian, nên bảo tàng không chỉ áp dụng phương thức kiểm kê ngẫu nhiên không định kì để tiến hành kiểm nghiệm và đối chiếu cổ vật một cách toàn diện, mà còn thực hiện quy củ các công tác quản lý theo đăng nhập, từ ngày 6-10-2008 bắt đầu tiến hành kiểm kê cổ vật trong bảo tàng, thời gian công việc kéo dài 3 năm 7 tháng đến ngày 27-4-2012 thì hoàn thành một cách thuận lợi.

 

Hiệu đính 09-2016

  • Tháng 8 năm 105 Dân quốc ( 2016), viện trưởng Lâm Chính Nghi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tài liệu  cổ vật trong Bộ phận Thư viện của bảo tàng.

    Tháng 6 năm 2019 Viện trưởng Ngô Mật Sát đã thực hiện việc kiểm tra tại chỗ trên các hiện vật của Khu vực thư pháp và hội họa

  • Tứ Khố Toàn Thư, triều Thanh

    Tứ Khố Toàn Thư, triều Thanh