選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Các dịch vụ khác

aQuầy tiếp tân tầng 1

Quầy tiếp tân tầng 1
Nằm ở sảnh tầng 1 khu tham quan chính (khu triển lãm số 1), có thể cung cấp cho du khách các thông tin về triển lãm, giao thông và các dịch vụ khác.

Nơi bán vé và nơi gửi đồ

Nơi bán vé và nơi gửi đồ
Nằm ở cửa vào tầng 1 khu tham quan chính (khu triển lãm số 1), tại đây quý khách có thể mua vé, mượn máy nghe hướng dẫn tham quan và gửi hành lí.
1F
 

 

Quầy tiếp tân tầng B1

Quầy tiếp tân tầng B1
Nằm ở cửa vào tầng B1 khu tham quan chính (khu triển lãm số 1), có thể cung cấp cho du khách các thông tin về triển lãm, giao thông và các dịch vụ khác.

Bưu điện Cố Cung

Bưu điện Cố Cung
Nằm ở cửa vào tầng B1 khu tham quan chính (khu triển lãm số 1), có thể phục vụ du khách chuyển gửi bưu kiện, và rút tiền.
Bưu điện Cố Cung