選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

:::Tự đi xe ô tô

  1. Đi đường cao tốc lên phía bắc, xuống ở đường giao Binjiang Đài Bắc rồi rẽ trái vào đường Binjiang, lại rẽ trái lên cầu Dazhi, sau khi xuống cầu Dazhi thì rẽ phải qua đường Bei’an, rẽ phải vào đường hầm rồi đi thẳng, đến ngã giao đường Gugong và đường Zhishan là đến nơi.
  2. Đi đường cao tốc từ Keelung xuống phía nam, xuống ở đường giao Neihu, rẽ trái vào đường đi nhanh, đến đường Neihu đoạn số 1, qua đường hầm, đến ngã giao đường Gugong và đường Zhishan là đến nơi.
  3. Từ khu Đông (Dongqu) thành phố Đài Bắc (đường Jilong) qua cầu Zhengqi đến đường Tiding, qua đường hầm là đến nơi.
  4. Từ khu Nangang thành phố Đài Bắc qua đường Huandong, đường Tiding, qua đường hầm là đến nơi.
  5. Khu Bắc (Beiqu) thành phố Đài Bắc ( như Shilin, Beitou…) qua đường Zhongshan Bei Lu hoặc đường Wenlin, đến đường Zhongzheng thì đi về hướng Wai Shuangxi (Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Trung Hoa - Chinese Culture and Movie Center) là đến nơi.