選單圖示選單圖示

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน

มีสถานที่ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินค่าสิ่งของโบราณวัตถุไหม?

มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติไต้หวันให้บริการคำปรึกษาสำหรับสิ่งของโบราณวัตถุ เป็นเพราะว่าตามด้วยข้อกำหนดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ การประเมินค่าสิ่งของโบราณวัตถุจึงไม่ใช่หน้าที่หลักที่ควรให้บริการ บริการได้เพียงแต่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการสำกรับผู้คนในสังคมที่นำวัตถุโบราณมา พนักงานผู้ทำการวิจัยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทีได้ให้ความคิดเห็นทางวิชาการไปแล้ว จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลย แล้วก็จะไม่ออกหลักฐานให้ด้วย ถ้ามีความต้องการสามารถโทรศัพท์มานัดหมายเวลาให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์886-2-2881-2021ต่อด้วยสาย2333
 

มีสถานที่ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินค่าหนังสือและภาพวาดไหม?

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่มีหน้าที่ต้องมารับผิดชอบเรื่องการประเมินค่าสิ่งของโบราณวัตถุ บริการให้คำปรึกษาฟรีให้กับประชาชนในทุกวันอังคารตอนบ่ายเวลาสองโมง ถึงตอนเย็นสี่โมง(ไม่ต้องนัดหมายก่อนและไม่บริการในวันหยุด) โดยใช้วิธีการบรรยายให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับของที่สะสม และจะไม่ออกหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ แล้วก็ห้ามใช้ข้อมูลที่ให้ไปแลกเปลี่ยนค้าขายให้เกิดผลประโยชน์ สามารถนำของที่สะสมมาในเวลาที่ทำการแล้วก็ติดต่อไปที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ที่อยู่ในอาคารบริหารงาน เพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้ความคิดเห็นอย่างครบถ้วน แล้วก็เพื่อประหยัดเวลารอของคนอื่น แต่ละกลุ่มที่มาในทุกๆครั้งกรุณานำของที่สะสมมา ได้ห้าชิ้นหรือน้อยกว่าห้าอย่างเข้าสมัครเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา
 

มีสถานที่ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินค่าหนังสือและเอกสารไหม?

มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติไต้หวันให้บริการคำปรึกษาสำหรับสิ่งของโบราณวัตถุ เป็นเพราะว่าตามด้วยข้อกำหนดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ การประเมินค่าสิ่งของโบราณวัตถุจึงไม่ใช่หน้าที่หลักที่ควรให้บริการ บริการได้เพียงแต่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการสำหรับผู้คนในสังคมที่นำวัตถุโบราณมา พนักงานผู้ทำการวิจัยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทีได้ให้ความคิดเห็นทางวิชาการไปแล้ว จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลย แล้วก็จะไม่ออกหลักฐานให้ด้วย ถ้ามีความต้องการสามารถโทรศัพท์มานัดหมายเวลาให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์886-2-2881-2021ต่อด้วยสาย2740
 

พิพิธภัณฑ์กู้กงมีของสะสมทั้งหมดจำนวนกี่ชิ้น?

กรุณาไปดูได้ในเว็บไซต์「เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้-มารู้จักกับกู้กง-โบราณวัตถุและห้องบัญชี-หมวดหมู่ของที่สะสม」เมื่อมีวัตถุและสิ่งของเพิ่มขึ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเปลี่ยนและปรับปรุงเว็บไซต์ อยู่ตลอดเวลา

ถ้าสมมุติมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กู้กงหรือมีข้อชี้แนะให้กับพิพิธภัณฑ์ จะติดต่อกับใครได้ที่ไหน?

ประชาชนถ้ามีข้อสงสัยใดหรือมีข้อชี้แนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยติดต่อได้สามวิธีทางดังต่อไปนี้
(1) ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์886-2-2881-2021กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในเวลาทำการ หรือโทรศัพท์886-2-6610-3600
(2) ส่งอีเมล์มาบริการได้ที่กล่องรับอีเมล์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้: อีเมล์คือ service@npm.gov.tw
(3) ส่งจดหมายไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้: ที่อยู่คือ เลขที่221 ถนนจื้อซ่านตอนที่สอง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป 111001
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรีบทำการด่วนเพื่อบริการจัดการให้กับคุณโดยที่จะตอบจดหมายและ โทรศัพท์กลับไปตอบเรื่องที่จัดการแล้ว