選單圖示選單圖示

Viện bảo tàng Quốc gia Cố Cung

Cho hỏi, có quầy dịch vụ tư vấn giám định đồ vật không?

Có, dịch vụ tư vấn đồ vật Viện Bảo Tàng Cố Cung Quốc gia, vì giám định đồ vật không thuộc nghiệp vụ pháp định của Viện, chỉ cung cấp tư vấn học thuật cho các đồ vật mà người dân đem đến. Nhân viên nghiên cứu của Viện sẽ cung cấp các ý kiến học thuật liên quan, vì thế dịch vụ này không thu phí và cũng không có giấy chứng nhận, nếu cần có thể gọi điện thoại để hẹn thời gian tư vấn. Số điện thoại liên lạc: 886-2-2881-2021 chuyển số máy 2333.
 

Cho hỏi, có quầy dịch vụ tư vấn giám định thư họa không?

Viện không có nghiệp vụ giám định văn vật pháp định, để phục vụ người dân, mỗi thứ ba từ 2 giờ đến 4 giờ chiều (không cần hẹn trước, ngày nghỉ lễ ngưng hoạt động), sẽ sắp xếp dịch vụ tư vấn miễn phí, cung cấp thông tin liên quan đến các đồ vật sưu tầm bằng cách giải thích qua truyền miệng, không có giấy tờ chứng nhận, và cũng không được sử dụng thông tin cung cấp trong việc mua bán lợi ích giao dịch. Người dân có thể mang theo đồ vật sưu tầm đến Quầy phục vụ Tòa nhà Hành Chính của Viện trong thời gian làm việc này để tiến được tư vấn. Để cung cấp đầy đủ ý kiến tư vấn và tiết kiệm thời gian để người khác không phải đợi lâu, mỗi nhóm người dân chỉ được mang theo năm món đồ sưu tầm cho một lần đến xin tư vấn.

Cho hỏi, có Quầy dịch vụ tư vấn giám định đồ thư văn hiến không?

Đối với dịch vụ tư vấn các văn vật thuộc thể loại sách vở, tranh ảnh, bản đồ của Bảo tàng Quốc gia Cố Cung, Bảo tàng chưa có dịch vụ giám định văn vật, vì việc giám định văn vật không phải là nghiệp vụ hợp pháp của Bảo tàng. Tuy nhiên, để phục vụ cộng đồng và xã hội, Bảo tàng có cung cấp dịch vụ tư vấn văn vật, sẽ đưa ra những tư vấn học thuật về các vật thể sưu tầm mà người dân mang đến. Các chuyên viên nghiên cứu của Bảo tàng sẽ đưa ra những ý kiến mang tính học thuật có liên quan, dịch vụ này không thu phí và cũng không cấp bất kỳ chứng nhận nào. Nếu có nhu cầu, quý vị có thể gọi điện để đặt hẹn thời gian tư vấn, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại: 886-2-6610-3600 chuyển số máy 2740

Cho hỏi, Viện Bảo Tàng Cố Cung tổng cộng sưu tầm bao nhiêu món đồ?

Xin mời tham khảo trang mạng "Trang web Viện Bảo Tàng – Làm quen với Cố Cung – Văn vật và phòng quản lý – Phân loại đồ sưu tầm", có cập nhật nhanh chóng kịp thời các món đồ mới.

Nếu như tôi có thắc mắc hoặc kiến nghị đối với Viện Bảo Tàng Cố Cung, thì phải liên lạc như thế nào?

Nếu người dân có bất kỳ thắc mắc hoặc kiến nghị nào, có thể liên lạc với Viện theo ba cách sau:
(1) Gọi điện thoại đến Viện trong thời gian làm việc 886-2-2881-2021 hoặc 886-2-6610-3600.
(2) Email đến hộp thư dịch vụ của Viện: service@npm.gov.tw.
(3) Gửi thư đến địa chỉ của Viện: số 221 đường Chí Thiện đoạn 2 khu Sỹ Lâm Đài Bắc (mã số bưu điện: 111001).
Viện Bảo Tàng sẽ nhanh chóng xử lý cho bạn, đồng thời sẽ hồi âm hoặc gọi điện thoại để thông báo tình hình xử lý.